Verjagen

Verjagen is een terugkomend proces en zal daarom vaak worden toegepast wanneer weren of wegvangen niet mogelijk is. Verjagen gebeurt onder andere met:

- Angst(kreet)
- (alarm) Pistool

- Geluiden
- Roofvogels
- Lasers
- Ultrasoon geluid
- Ballon
- Automatische vogelverschrikker (scaryman)