Faunabeheer

 

Faunacontrol is officieel gediplomeerd voor het uitvoeren van faunabeheer en weet daarom ook exact wat de mogelijkheden zijn voor de wering en verjaging van dieren die normaal gesproken niet tot de plaagdieren worden gerekend. Toch kunnen deze in bepaalde situaties onaanvaardbare schade of overlast aanrichten maar ook het overbrengen van besmettelijke ziektes kan problemen geven.

Onderzoek / monitoring

Dit is nodig om te bepalen om welke diersoort het gaat en of de genomen maatregelen doeltreffend zijn geweest.

 

Weren

Weren of wering wordt toegepast indien sommige diersoorten niet gewenst zijn en toch proberen een pand of gebied binnen te dringen.

 

Verjagen

Verjagen is een terugkomend proces en zal daarom vaak worden toegepast wanneer weren niet mogelijk is. 

 


Faunacontrol biedt zijn faunabeheer diensten onder meer aan:

 •     Particulieren
 •     Gemeentes
 •     Overheid en Provincies 
 •     Woningbouwverenigingen
 •     Ecologische adviesbureaus
 •     Verenging van eigenaren
 •     Projectontwikkelaars
 •     Terreinbeheerders
 •     Land- en tuinbouw
 •     Maneges
 •     Attractieparken
 •     Outdoorcentra
 •     Golfbanen
 •     etc.