Plaagdierbeheersing

       - Wespenbestrijding
       - Mollenbestrijding
       - Muizenbestrijding
       - Rattenbestrijding
       - Spinnenwering

Handelsonderneming

              - Wildvallen.nl
              - Wildschadebestrijding.nl
              - Vangkooien.nl

  - Rattenvallen.nl

Faunabeheer

   - Mollenoverlast

   - Konijnenoverlast
   - Vogeloverlast
   - Rattenoverlast
   - Marteroverlast
   - Vossenoverlast
   - Rivierkreeftenoverlast

  

Faunacontrol is volledig gediplomeerd en
gecertificeerd en erkend door de
ministeries van EL&I en IenM