Plaagdierbeheersing

       - Wespenbestrijding
       - Mollenbestrijding
       - Rattenbestrijding
       - Spinnenwering

Handelsonderneming

- Wildvallen.nl

- Wildschadebestrijding.nl

- Vangkooien.nl

- Rattenvallen.nl

Faunabeheer

   - Mollenoverlast

   - Vogeloverlast
   - Rattenoverlast
   - Marteroverlast
   - Vossenoverlast
   - Rivierkreeftenoverlast

  

Faunacontrol is volledig gediplomeerd en
gecertificeerd en erkend door de
ministeries van EL&I en IenM