Plaagdierbeheersing

       - Wespenbestrijding
       - Mollenbestrijding
       - Rattenbestrijding
       - Spinnenwering

Handelsonderneming

- Wildvallen.nl

- Wildschadebestrijding.nl

- Vangkooien.nl

- Rattenvallen.nl

Faunabeheer

   - Mollenoverlast

   - Vogeloverlast
   - Rattenoverlast
   - Marteroverlast
   - Vossenoverlast
   - Rivierkreeftenoverlast

  

 

 

 

 

 

 

          Faunacontrol is volledig gediplomeerd en ministerieel erkend.