Vangen

 

Overlast kan opgelost worden door de dieren weg te vangen op de plaats waar ze overlast veroorzaken.
Het vangen van plaagdieren kan op diverse manieren plaatsvinden zo gebruiken wij ondermeer:

- Kastvallen
- Doorloopvallen
- (Schiet)netten
- Klemmen
- Afschot
- Fretten

Faunacontrol streeft ernaar de dieren zoveel mogelijk levend weg te vangen zodat ze eventueel elders kunnen worden herplaatst. Hierbij kunt u denken aan kinderboerderijen, particulieren of asiels.

Indien de dieren een te groot gevaar opleveren of conform de wetgeving niet herplaats mogen worden kan Faunacontrol ook gebruik maken van speciaal daarvoor bestemde vangmethodes. Dit is echter aan zeer strikte regels gebonden en hiervoor moet ook een ontheffing worden aangevraagd.
Omdat de bovenstaande technieken zeer specialistisch van aard zijn zullen deze methoden door de faunabeheerder van Faunacontrol ter plaatse bekeken moeten worden op de haalbaarheid.

Al de hierboven genoemde methode worden uitgevoed met een strikte inachtneming van de wet. Het uitgangspunt van deze wet is dat alle dieren in Nederland beschermd zijn mits……..

Aangezien Faunacontrol officieel is gediplomeerd voor het verzorgen van faunabeheer staat hierbij het respect voor dieren hoog in het vaandel en zal er alles aan gedaan worden om onnodige stress of leed onder de (plaag)dieren te voorkomen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden neem contact met ons op