Onderzoek /Monitoring

 

Voordat er bij overlast van bepaalde diersoorten gehandeld kan worden is het eerst van belang te onderzoeken wat er aan de hand is en welke diersoort het betreft. Om dat grondig te onderzoeken hebben wij meerdere hulpmiddelen tot onze beschikking, u kan hier denken aan:

 

  • cameravallen
  • warmtebeeld kijkers
  • drones
  • rookdetectie
  • batdetectors
  • struikrovers
  • UV detectie
  • stempel/ prentkussens
  • etc.

Nadat we hebben vastgesteld welke diersoort het betreft gaan we kijken hoe we de overlast kunnen beperken  / oplossen waarbij de wetgeving vanzelfsprekend grotendeels ook bepaald wat de mogelijkheden zijn.

 

Nadat de onderzoeksfase achter de rug is en er (indien noodzakelijk) maatregelen zijn getroffen volgt de monitoring om te kunnen bepalen of de genomen maatregelen doeltreffend zijn geweest.

 


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden neem contact met ons op